Pulsar
Novelizace normy NFC 17-102
Typy Pulsarů
Volba úrovně ochrany
Platné certifikáty pro instalaci v ČR
Mezinárodní certifikáty
Novinky
 
 
ELEKTRONICKÉ BLOKY PULSAR
Existuje 5 typů elektronických bloků s ochranným poloměrem od 42 do 107 m v úrovni ochrany III. Nezbytným příslušenstvím k aktivnímu elektronickému bloku je konzole pro uchycení svodovodiče a hrot (u typů 18, 30, 45 a 60) či špička (u typu P3S) - viz obr. 1.

 Obr. 1: Jednotlivé typy Pulsarů zleva:

Pulsar P3S, Pulsar 18, Pulsar 30, Pulsar 45 a Pulsar 60